Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében

Az Ön bizalma fontos számunkra. Timberland Invest Ltd. nagyon komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét. A személyes adatok gyűjtésére, feldolgozására vagy felhasználására csak akkor kerül sor, ha az érintett hozzájárult ehhez, ez a szerződés teljesítéséhez szükséges, illetve törvény engedélyezi vagy írja elő az adatok gyűjtését, feldolgozását vagy használatát. Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal az adatgyűjtés és adatkezelés részleteiről, valamint az Önt ezzel kapcsolatban megillető jogairól szeretnénk tájékoztatni.

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön bizalma fontos számunkra. A Timberland Finance International GmbH & Co KG nagyon komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét. A személyes adatok gyűjtésére, feldolgozására vagy felhasználására csak akkor kerül sor, ha az érintett hozzájárult ehhez, ez a szerződés teljesítéséhez szükséges, illetve törvény engedélyezi vagy írja elő az adatok gyűjtését, feldolgozását vagy használatát. Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal az adatgyűjtés és adatkezelés részleteiről, valamint az Önt ezzel kapcsolatban megillető jogairól szeretnénk tájékoztatni.

1. Az adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet, az Európai Unió tagállamaiban érvényben lévő más adatvédelmi törvény és egyéb adatvédelmi rendelkezés értelmében az adatkezelő a

Timberland Invest Ltd.

Aragon House Business Centre,
Dragonara Road,
St Julian’s, STJ 3140,
Malta

Tel.: +356 209081-00
E-mail: info@timberland-malta.com

Timberland Finance International GmbH & Co KG
Magyarországi Fióktelepe
1068 Budapest, Benczúr u. 47.
Magyarország
Tel.: +36-1-502 050 0

E-mail: info@timberland-finance.com

Adatvédelmi kérdésekben bármikor belső adatvédelmi biztosunkhoz fordulhat a fent megadott üzleti címünkön.

E-mail: datenschutzbeauftragter@timberland-finance.com

2. A személyes adatok feldolgozására vonatkozó alapvető információk

Minden olyan információ személyes adatnak minősül, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban mint „érintett”) vonatkozik. Azonosíthatónak akkor tekinthető egy természetes személy, ha közvetlenül vagy közvetetten, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A Timberland Finance International GmbH & Co KG alapvetően csak akkor dolgoz fel személyes adatokat, ha a felhasználó hozzájárul ehhez, és az adatkezelés jogszabályi rendelkezések alapján engedélyezett. Jogalapnak az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdése minősül. A rendelet értelmében a személyes adatok feldolgozása csak akkor engedélyezett, ha az érintett hozzájárulását adja (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja) vagy az adatkezelés a következő célok egyike miatt válik szükségessé:

• Az érintett személlyel kötött szerződés vagy szerződéses intézkedések végrehajtása az értinett személy megbízásából (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja).
• A vállalatunkkal szemben támasztott jogi kötelezettségek teljesítése (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja).
• Az érintett vagy valamely más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének d) pontja).
• Közérdekű vagy a vállalatunkra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja).
• A vállalatunk vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja).

3. Tárolási időtartam és az adatok törlése

Az érintett személyes adatainak törlésére vagy zárolására akkor kerül sor, amikor megszűnik a tárolás célja. Az ezen túlmutató tárolásra akkor kerülhet sor, ha erről a törvényhozó rendelkezik. Az adatok zárolására vagy törlésére akkor is sor kerül, ha a megnevezett szabványok által előírt tárolási határidő lejár, kivéve akkor, ha az adatok további tárolásának szükségességét szerződéskötés vagy szerződés teljesítése indokolja. Az előírt tárolási határidők ennek értelmében pl. az adó- vagy kereskedelmi jogi tárolási határidők.

4. A hozzáférési adatok rögzítése (naplófájlok létrehozása)

A Timberland Finance International GmbH & Co KG weboldala minden letöltés során automatikusan általános adatokat és információkat rögzít a lekérdezést végző számítógépes rendszerből, amelyek a szerver naplófájljaiban kerülnek tárolásra. Ennek során a következő információk kerülnek rögzítésre:

• Böngészőtípus, beleértve a felhasznált verziót
• A lekérdező számítógép által használt operációs rendszer
• A lekérdezés dátuma és időpontja
• A felhasználó IP-címe
• A felhasználó internetszolgáltatója
• A weboldal, ahonnan a látogatás érkezik a weboldalunkra
• A weboldalunkról felkeresett weboldalak és aloldalak
• Egyéb hasonló adatok és információk, amelyek a rendszerünk ellen irányuló támadások veszélyének elhárítására szolgálnak

Az adatok anonim módon kerülnek tárolásra a rendszerünk naplófájljaiba. Ennek során nem kerül sor a felhasználó más személyes adatainak összekapcsolására, a Timberland Invest Ltd. nem von le következtetéseket az érintettre vonatkozóan.

Az adatkezelés jogalapját az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja képezi. A tárolásra azért van szükség, hogy szavatolhassuk a weboldalunk működőképességét és a tartalmak helyes megjelenítését. Emellett az adatok statisztikai célokra és a tartalmaink folyamatos fejlesztésére szolgálnak. Végezetül pedig azért kerül sor tárolásra, hogy kibertámadás esetén rendelkezésre bocsáthassuk a büntetőeljáráshoz szükséges információkat.

Nem kerül sor az adatok továbbítására harmadik felek számára, amennyiben nem áll fenn törvényes közzétételi kötelezettség.

Mivel az adatok naplófájlokba történő rögzítése és tárolása elengedhetetlen a weboldal zavartalan működése érdekében, ezért a felhasználónak nincs letiltási lehetősége.

Az adatok törlésre kerülnek, mihelyt többé nincs azokra szükség a gyűjtésük céljának eléréséhez. Amennyiben az adatgyűjtés a weboldal zavartalan rendelkezésre bocsátása miatt történt, akkor ez az eset áll fenn a webes munkamenet befejezésekor.

5. Sütik

Weboldalunkon sütiket (más néven cookie-kat) használunk. A sütik olyan szöveges fájlok, amelyeket szerverünk helyez el az Ön számítógépén, és így bizonyos adatok tárolására kerül sor. A sütik rendszerint egy olyan jellemző karakterláncot tartalmaznak, amely lehetővé teszi a webböngésző egyértelmű hozzárendelését, amikor a felhasználó ismételten meglátogatja az adott weboldalt. Így újra felismerhető és azonosítható a lekérdező böngésző.

A sütik abban segítik cégünket, hogy megkönnyítsük Önnek a weboldal használatát. A böngésző újrafelismerésével és a korábban megadott adatok tárolásával személyre szabhatóan optimalizálhatók a weboldalaink tartalmai annak köszönhetően, hogy nem kell újra megadnia az Ön által korábban megadott adatokat (pl. hozzáférési adatok, keresőszavak) a weboldal minden egyes látogatása során. Ennek jogalapját az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja képezi.

Ezenkívül olyan sütiket használunk weboldalunkon, amelyek a felhasználók böngészési magatartásának elemzését teszik lehetővé. Az így gyűjtött adatok azonban álnevesítésre kerülnek, ami azt jelenti, hogy a személyes adatok más jelzésekkel (álnevekkel) kerülnek helyettesítésre, így további információk nélkül nem lehetséges az érintett azonosítása. Mivel ehhez a weboldal megnyitása során az Ön hozzájárulása szükséges, ezért a személyes adatok elemző sütikkel történő feldolgozásának jogalapját az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja képezi.

Mivel a sütik a felhasználó számítógépén kerülnek tárolásra, ezért Ön felhasználóként teljes körű felügyelettel rendelkezik a sütik használatára vonatkozóan. Webböngészőjének beállításainak módosításával Ön letilthatja vagy korlátozhatja a sütik továbbítását. A már elmentett sütiket Ön bármikor törölheti. Ha azonban letiltja a weboldalunk sütijeit, akkor lehetséges, hogy nem tudja maradéktalanul elérni a weboldal összes funkcióját.

6. Regisztrálás a weboldalunkon

Önnek lehetősége nyílik arra, hogy weboldalunkon felhasználóként regisztrálja magát. Ennek során Önnek adatokat ad meg egy beviteli mezőben, amelyek továbbítódnak számunkra, és tárolásra kerülnek. Az ezáltal érintett személyes adatok az adott beviteli mezőtől függenek. Ezenkívül az Ön IP-címe, valamint a regisztráció dátuma és időpontja is tárolásra kerül. A regisztrációs folyamat végén ismételten a felhasználó hozzájárulását kérjük az adatkezeléshez. A személyes adatok feldolgozásának jogalapját ezért az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja képezi. Amennyiben a tárolás az IP-címet is érinti, akkor a jogalapot az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja is képezi. Nem kerül sor az adatok továbbítására harmadik felek számára, amennyiben nem áll fenn törvényes közzétételi kötelezettség.

Az érintett személyes adatainak önkéntes magadásával történő regisztrálása arra szolgál az adatkezelő számára, hogy az érintett számára olyan tartalmakat vagy szolgáltatásokat kínáljon, amelyek a tartalmak természetéből kifolyólag csak regisztrált felhasználók számára kínálható fel. Az egyéb adatok tárolására csak a weboldal jogellenes felhasználásának megakadályozása, ill. felderítése, valamint a rendszerünk biztonságának szavatolása érdekében kerül sor.

Regisztrált felhasználóként Önnek bármikor lehetősége van kezdeményezni a regisztráció során megadott személyes adatainak módosítását vagy teljes törlését. Ehhez az Ön fiókjában található funkciókat használhatja, illetve írásban vagy e-mailben juttathatja el hozzánk az adatok módosítására, illetve törlésére irányuló kérelmét.

7. Kapcsolattartási űrlap és e-mailes kapcsolatfelvétel

A Timberland Finance International GmbH & Co KG weboldalán egy kapcsolattartási űrlap található, amely elektronikus kapcsolatfelvételre szolgál a vállalatunkkal. A felhasználó által a beviteli mezőben megadott adatok továbbítódnak számunkra és tárolásra kerülnek. Ezenkívül a felhasználó IP-címe, valamint az adatok továbbításának dátuma és időpontja is tárolásra kerül. Az adatok feldolgozásához való hozzájárulást a küldés során adja meg a felhasználó. Az adatkezelés jogalapját ezért az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja képezi. Amennyiben a tárolás az IP-címet is érinti, akkor a jogalapot az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja is képezi.

Alternatív módon a weboldalunkon e célból megadott e-mail címen is lehetséges a kapcsolatfelvétel. Ebben az esetben az e-mail cím mellett azok a személyes adatok is továbbításra kerülnek, amelyeket a felhasználó megad az e-mail üzenetben. A jogalapot ezért az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja képezi.

A kapcsolattartási űrlapon keresztül vagy e-mailben küldött adatok feldolgozása kizárólag a kívánt kapcsolatfelvétel elvégzésére szolgál. Az egyéb adatok tárolására csak a weboldal jogellenes felhasználásának megakadályozása, ill. felderítése, valamint a rendszerünk biztonságának szavatolása érdekében kerül sor. Nem kerül sor az adatok továbbítására harmadik felek számára, amennyiben nem áll fenn törvényes közzétételi kötelezettség.

Az adatok törlésre kerülnek, mihelyt többé nincs azokra szükség a gyűjtésük céljának eléréséhez. Amennyiben ez a felhasználó által a kapcsolattartási űrlapon keresztül, illetve e-mailben küldött adatokra vonatkozik, akkor áll fenn ez az eset, amikor az erre vonatkozó kommunikáció véget ért, kivéve akkor, ha a kommunikáció tartalma még ezt követően is jogi jelentőséggel bír.

Az érintettnek bármikor lehetősége nyílik az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonására vagy az adatok felhasználása elleni tiltakozásra. Ebben az esetben továbbá nem lehetséges a szándékos kapcsolatfelvétel a felhasználóval, a már megkezdett kommunikáció pedig nem folytatható.

8. Feliratkozás hírlevelünkre

A Timberland Finance International GmbH & Co KG weboldalán Önnek lehetősége nyílik feliratkozni vállalatunk hírlevelére. Az, hogy a hírlevélre való feliratkozás során milyen személyes adatok kerülnek továbbításra számunkra, illetve milyen adatokat tárolunk, az e célra használ beviteli mezőtől függ. Ezenkívül a felhasználó IP-címe, valamint az adatok továbbításának dátuma és időpontja is tárolásra kerül. Az adatok feldolgozásához való hozzájárulást a feliratkozás során adja meg a felhasználó. Az adatkezelés jogalapját ezért az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja képezi. Amennyiben a tárolás az IP-címet is érinti, akkor a jogalapot az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja is képezi. Nem kerül sor az adatok továbbítására harmadik felek számára, amennyiben nem áll fenn törvényes közzétételi kötelezettség.

A felhasználó által a feliratkozási űrlapon keresztül megadott adatok feldolgozása a hírlevél küldéséhez szükséges. Nem kerül sor ezen túlmutató felhasználásra. Az IP-cím tárolása a visszaélésszerű felhasználás (különösen az e-mail cím vonatkozásában) megakadályozása, ill. felfedése, valamint rendszerünk biztonságának szavatolása miatt szükséges.

Az érintett bármikor leiratkozhat a hírlevélről és így visszavonhatja a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását. E célból minden hírlevélben található egy megfelelő hivatkozás. Ebben az esetben – akárcsak az adatfelhasználás elleni más, bármikor lehetséges tiltakozás esetén – törlésre kerülnek az általunk a hírlevélre való feliratkozás keretében rögzített adatok. Eszerint az adatok tárolására addig kerül sor, amíg aktív a hírlevélre való feliratkozás.

9. Hírlevél nyomon követése

A hírlevelek küldése során a Timberland Finance International GmbH & Co KG statisztikai adatokat gyűjt. Ez egy úgynevezett webjelző segítségével történik. Ennek során egy nem látható, a hírlevél e-mailbe beágyazott miniatűr grafikáról van szó, amely az e-mail megnyitásakor a felhasználó számítógépére töltődik. Ugyanez vonatkozik arra, ha a felhasználó rákattint az e-mailben található hivatkozásokra. A webjelző letöltésével az időpont, a felhasználó IP-címe és az alkalmazott böngésző típusa továbbítódik szerverünkre és kerül tárolásra. Ennek jogalapját az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja képezi.

Az adatok feldolgozása a hírlevél optimalizálására szolgál. Statisztikai értékelést tesz lehetővé arra vonatkozóan, hogy az e-mailt megnyitották-e, és mikor, illetve az e-mailben melyik hivatkozásokra kattintottak rá. Ennek segítségével mérhető a hírlevél elfogadása, és így lehetséges a jövőbeli hírlevelek megfelelő módosításainak elvégzése technikai és tartalmi szempontból egyaránt, az igényre szabott felhasználás optimalizálása érdekében. Nem kerül sor harmadik felek számára történő továbbításra.

Az érintettek bármikor ellenezhetik az adatok feldolgozását azzal, hogy leiratkoznak a hírlevélről (erre vonatkozóan lásd a Feliratkozás hírlevelünkre c. részt). Ebben az esetben a Timberland Invest Ltd. által ebben az összefüggésben tárolt adatok törlésre kerülnek.

10. Adatvédelem állásjelentkezések során

A személyek elektronikus úton (pl. e-mailben vagy a weboldalon rendelkezésre álló jelentkezési űrlap segítségével) küldhetik el számunkra jelentkezésüket. Ebben az esetben a továbbított személyes adatok gyűjtése és feldolgozása a jelentkezési eljárás lefolytatása és ezzel a foglalkoztatási viszony potenciális előkészítése érdekében történik. Ennek jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja. Ha a jelentkezést követően foglalkoztatási szerződés kötésére kerül sor cégünkkel, akkor a továbbított adatok a törvényi előírások betartásával kerülnek tárolásra a foglalkoztatási viszony lebonyolítása céljából. Amennyiben nem kerül sor foglalkoztatási szerződés kötésére, akkor az adatok az elutasító döntés ismertetését követő két hónapon belül törlésre kerülnek, hacsak ez nem ellentétes a vállalatunk egyéb jogos érdekeivel. Ilyen jogos érdeknek minősül például bizonyítási kötelezettség az egyenlő bánásmódról szóló általános német törvény (AGG) szerint végzett eljárás során, vagy az adatok felhasználása elleni tiltakozás. Ebben az esetben továbbá nem lehetséges a szándékos kapcsolatfelvétel a felhasználóval, a már megkezdett kommunikáció pedig nem folytatható.

11. Közösségi beépülő modulok alkalmazása

Weboldalunkon közösségi hálózatok beépülő moduljait integráltuk. Amennyiben az érintett a weboldalunk megnyitása során az adott közösségi hálózatnál regisztrálva van és emellett be van jelentkezve, akkor az felismeri, hogy az érintett a weboldalunk konkrétan melyik aloldalát nyitja meg. Ezeket az információkat a közösségi hálózat üzemeltetője gyűjti, és az érintett náluk fenntartott fiókjához rendeli hozzá. A közösségi hálózat üzemeltetője által gyűjtött, tárolt és feldolgozott adatok jellegére és kiterjedésére nincs hatásunk. További információkért kérjük, forduljon az adott közösségi hálózat üzemeltetőjéhez.

Annak megakadályozása érdekében, hogy az adott közösségi hálózat üzemeltetője adatokat dolgozzon fel Önről, a weboldalunk megnyitása előtt Önnek ki kell jelentkeznie az érintett hálózatból. Emellett olyan speciális eszközöket használhat, amelyek blokkolják az adatátvitelt (pl. Facebook-Blocker).

Weboldalunkon a következő vállalatok közösségi beépülő moduljait integráltuk:

Facebook Inc.
https://de-de.facebook.com/about/privacy/
Instagram
https://www.instagram.com/about/legal/privacy

12. A Google Analytics alkalmazása

Weboldalunkon a Google Analytics elemzőszolgáltatását alkalmazzuk. A Google Analytics sütiket tárol az Ön számítógépén, és így a weboldal Ön általi felhasználásának elemzését teszi lehetővé. A süti által létrehozott információk (köztük az Ön IP-címe) rendszerint a Google egyik egyesült államokbeli szerverére továbbítódnak és ott tárolódnak. A továbbított adatok azonban előzőleg titkosításra kerülnek. Cégünk megbízásából a Google statisztikailag értékeli a továbbított információkat annak érdekében, hogy jelentéseket állítson össze a webes tevékenységekről, illetve a weboldal és az internetfelhasználással kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson cégünknek. A Google Analytics kertében az Ön böngészője által továbbított IP-cím nem kerül egyesítésre a Google további adataival.

Ennek megakadályozása érdekében Ön a webböngészőjének beállításaiban tilthatja le vagy korlátozhatja a sütik továbbítását. A már elmentett sütiket Ön bármikor törölheti. Ha azonban letiltja a weboldalunk sütijeit, akkor lehetséges, hogy nem tudja maradéktalanul elérni a weboldal összes funkcióját.

13. A Google Remarketing alkalmazása

Ez a weboldal a Google Inc. Remarketing funkcióját alkalmazza. Ez a funkció arra szolgál, hogy a weboldal látogatói számára érdeklődési körüknek megfelelő reklámokat jelenítsen meg a Google hirdetési hálózatán belül. A weboldal látogatójának böngészőjében egy úgynevezett süti (cookie) kerül tárolásra, amely lehetővé teszi a látogató újbóli felismerését olyan weboldalak megnyitása esetén, amelyek a Google hirdetési hálózatához tartoznak. Ezeken a weboldalakon olyan tartalmakra vonatkozó hirdetések jelenhetnek meg a látogatónak, amelyeket a látogató korábban a Google Remarketing funkcióját alkalmazó weboldalakon tekintett meg.

Saját információi alapján a Google nem gyűjt személyes adatokat e folyamat során. Amennyiben Ön ennek ellenére mégsem szeretné használni a Google Remarketing funkcióját, akkor azt teljes mértékben letilthatja a http://www.google.com/settings/ads címen elérhető megfelelő beállítások segítségével. Az érdeklődési körökre irányuló sütik alkalmazását a Hálózati hirdetési kezdeményezésen keresztül is letilthatja a http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp címen elérhető utasítások követésével.

14. Adatvédelmi nyilatkozat a Google Adsense használatára vonatkozóan

Ez a weboldal a Google Inc. („Google”) Google AdSense elnevezésű, hirdetések beillesztését lehetővé tevő szolgáltatását használja. A Google AdSense ún. sütiket (cookie-k), olyan szöveges fájlokat alkalmaz, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak, és amelyek a weboldal felhasználásának elemzését teszik lehetővé. A Google AdSense úgynevezett adatgyűjtő jeleket (átlátszó GIF-ek) is alkalmaz. Az adatgyűjtő jelek segítségével olyan információk kiértékelése lehetséges, mint a jelen weboldalak látogatói forgalma.

A sütik és adatgyűjtő jelek által a jelen weboldal felhasználására és a megjelenített reklámformátumokra vonatkozóan létrehozott információk (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyik egyesült államokbeli szerverére továbbítódnak és ott kerülnek tárolásra. Ezeket az információkat a Google továbbadhatja a Google szerződéses partnerei számára. A Google azonban nem fogja összekapcsolni az Ön IP-címét más, Öntől származó adatokkal.

Ön megakadályozhatja a sütik telepítését a böngészőjének megfelelő beállításával; ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben nem fogja tudni maradéktalanul használni a weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal felhasználásával Ön elismeri, hogy egyetért a Google által Öntől a fentiekben ismertetett módon és célokból gyűjtött adatok feldolgozásával.

15. Adatvédelmi nyilatkozat a Google +1 használatára vonatkozóan
Információk rögzítése és továbbítása:

A Google +1-gomb segítségével Ön világszerte képes információkat nyilvánosságra hozni. A Google +1 gombbal Önnek és más felhasználóknak személyre szabott tartalmakat nyújt a Google, illetve partnerei. A Google a +1 gombbal értékelt tartalmakat, valamint annak az oldalnak az információit egyaránt tárolja, amelyet Ön a +1 gomb megnyomása során megtekintett. Az Ön +1 gombjai az Ön Google olyan szolgáltatásainak profilnevével és fotójával együtt jelenhetnek meg, mint például a keresési eredmények vagy az Ön Google profilja, továbbá weboldalak más helyein és internetes hirdetésekben.

A Google annak érdekében gyűjti az információkat az Ön +1 tevékenységeiről, hogy a Google szolgáltatásait jobbá tegye az Ön és mások számára. A Google +1 gomb használata érdekében Önnek egy világszerte látható, nyilvános Google profilra van szüksége, melynek legalább tartalmaznia kell a profil számára választott nevet. Minden Google szolgáltatás ezt a nevet fogja használni. Ez a név bizonyos esetekben más olyan nevet is helyettesíthet, amelyet Ön a tartalmak Google fiókján keresztüli megosztása során használt. Az Ön Google profiljának azonosító adatai megjelenhetnek az Ön e-mail címét ismerő, illetve az Ön azonosítására alkalmas más információkkal rendelkező felhasználók számára.

A rögzített információk felhasználása:

A fent ismertetett alkalmazási célok mellett az Ön által nyújtott információk felhasználása a Google érvényben lévő adatvédelmi rendelkezéseinek megfelelően történik. A Google a felhasználók +1-tevékenységeiről összefoglalt statisztikai adatokat hozhat nyilvánosságra, illetve olyan felhasználók és parterek számára továbbíthatja azokat, mint pl. más weboldalak (ún. publisherek), hirdetők vagy kapcsolódó weboldalak.
Forrás: A Google +1 adatvédelmi nyilatkozata

16. Google AdWords

Weboldalunk a Google Conversion Tracking szolgáltatását használja. Ha Ön egy Google hirdetésen keresztül jutott el weboldalunkra, akkor a Google AdWords egy sütit ment el az Ön számítógépére. A Conversion Tracking szolgáltatás sütije akkor kerül a felhasználó számítógépére, ha az a Google egyik hirdetésére kattint. Ezek a sütik 30 nap után elévülnek, és nem használhatók személyazonosításra. Ha a felhasználó a weboldalunkon bizonyos oldalakat nyit meg, a süti pedig még nem évült el, akkor cégünk és a Google felismerheti, hogy a felhasználó rákattintott a hirdetésre, és így továbbítódott erre a weboldalra. Minden Google AdWords-ügyfél más sütit kap. A sütik így nem követhetők nyomon az Adwords-ügyfelek weboldalain keresztül. A Conversion sütik segítségével gyűjtött információk Conversion-statisztikák létrehozására szolgálnak az olyan Adwords-ügyfelek számára, akik a Conversion Tracking szolgáltatás használata mellett döntöttek. Az ügyfelek megtudhatják, hogy összesen hány felhasználó kattintott a hirdetésükre és került továbbításra egy Conversion-Tracking-címkével ellátott weboldala. Ön azonban nem kap olyan információkat, amellyel a felhasználók személyese azonosítható lenne.

Amennyiben nem szeretne részt venni a nyomon követési eljárásban, akkor elutasíthatja az e célból szükséges sütik alkalmazást – például böngészőbeállítással, amely a sütik automatikus alkalmazását általánosan letiltja, illetve úgy állítja be böngészőjét, hogy az blokkolja a „googleleadservices.com” címről származó sütiket.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem szabad törölnie az elutasító (ún. opt-out) sütiket, amennyiben nem kívánja a mérési adatok rögzítését. Amennyiben Ön az összes sütit törölte a böngészőjében, akkor az adott elutasító sütit újra le kell töltenie.

17. A Facebook Retargeting alkalmazása

Ez a weboldal a Facebook Ireland Limited Retargeting funkcióját használja. Ez a funkció arra szolgál, hogy a weboldal látogatói számára érdeklődési körüknek megfelelő reklámokat jelenítsen meg a Facebook hirdetési hálózatán belül. A weboldal látogatójának böngészőjében egy úgynevezett süti (cookie) kerül tárolásra, amely lehetővé teszi a látogató újbóli felismerését olyan weboldalak megnyitása esetén, amelyek a Facebook hirdetési hálózatához tartoznak. Ezeken a weboldalakon olyan tartalmakra vonatkozó hirdetések jelenhetnek meg a látogatónak, amelyeket a látogató korábban a Facebook Retargeting funkcióját alkalmazó weboldalakon tekintett meg.

Saját információi alapján a Facebook nem gyűjt személyes adatokat e folyamat során. Amennyiben Ön ennek ellenére mégsem szeretné használni a Facebook Retargeting funkcióját, akkor azt alapvetően letilthatja a http://www.facebook.com/settings/?tab=ads címen elérhető megfelelő beállítások segítségével.

18. Harmadik felek tartalmai és szolgáltatásai a YouTube alkalmazására és használatára vonatkozóan

Weboldalunk harmadik felektől származó tartalmakat és szolgáltatásokat – pl. YouTube videókat vagy Google Maps térképanyagokat – is tartalmaz. Ha az ilyen tartalmakhoz/szolgáltatásokhoz a weboldalunkon keresztül fér hozzá, akkor rendszerint továbbításra kerül az Ön IP-címe az adott külső szolgáltató számára. Így lehetővé válik az ilyen külső szolgáltatók számára az Ön felhasználói IP-címének feldolgozása. Arra irányuló törekvésünk ellenére, hogy csak olyan külső szolgáltatókat vonjunk be, akik az IP-címeket kizárólag a tartalmak szolgáltatására használják, nincs hatásunk arra vonatkozóan, hogy az érintett külső szolgáltatók miként használják a továbbított adatokat. További információkért ezért kérjük, forduljon az adott külső szolgáltatóhoz.

19. Az Ön jogai érintettként

Amennyiben az Ön személyes adatainak feldolgozására kerül sor, akkor Ön az általános adatvédelmi rendelet értelmében érintettnek minősül, és a következő jogai vannak cégünkkel, mint adatkezelővel szemben:

a) Megerősítés és tájékoztatás kérésének joga, általános adatvédelmi rendelet 15. cikk

Ön bármikor megerősítést kérhet tőlünk arra vonatkozóan, hogy feldolgozásra kerülnek-e Önre vonatkozó személyes adatok. Ebben az esetben tájékoztatási igényt támaszthat cégünkkel szemben a következő körülményekre vonatkozóan:

• a feldolgozott személyes adatok kategóriái;
• a fogadó felek, ill. a fogadó felek kategóriái, amelyek számára felfedték vagy még fel fogják fedni az Ön adatait;
• az Önre vonatkozó személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; ha pedig nincs lehetőség erre vonatkozóan konkrét adatok megadására, akkor a tárolási időtartam meghatározásának feltételei;
• az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítési vagy törlési jogának, az adatkezelő általi feldolgozás korlátozására vonatkozó jogának vagy a feldolgozás elleni tiltakozási jog megléte;
• panasztételi jog megléte egy felügyeleti hatóságnál;
• az adatok származásával kapcsolatos minden rendelkezésre álló információ, ha a személyes adatokat nem az érintett személytől gyűjtik;
• automatizált döntéshozatal megléte, beleértve a profilalkotást az általános adatvédelmi rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdése értelmében, és – legalábbis ezekben az esetekben – az alkalmazott logikára, valamint a kiterjedésre és az ilyen jellegű feldolgozás által az érintett személyt érintő hatásokra vonatkozó érdemi információk.

Ezen túlmenően Önnek joga van tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy sor kerül-e személyes adatok továbbítására olyan államba, amely nem tagja az EU-nak (ún. harmadik ország) vagy egy nemzetközi szervezet számára. Ebben az összefüggésben Ön követelheti, hogy az általános adatvédelmi rendelet 46. cikke szerint tájékoztatást kapjon az adattovábbítással kapcsolatos alkalmas garanciákról.

b) Helyesbítési jog, általános adatvédelmi rendelet 16. cikk

Önnek jogában áll kérelmezni az Önre vonatkozó helytelen személyes adatok általunk történő haladéktalan javítását. Önnek továbbá jogában áll, hogy a feldolgozás céljainak figyelembe vétele mellett követelje tőlünk a hiányos személyes adatok kiegészítését, akár egy kiegészítő nyilatkozat benyújtásával.

c) Törlési jog (tárolás megszüntetéséhez való jog), általános adatvédelmi rendelet 17. cikk

Ön követelheti tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok haladéktalan törlését, ha fennáll a következő okok egyike:

• Az Önre vonatkozó személyes adatokra már nincs szükség azokra a célokra, amelyek miatt gyűjtötték azokat, illetve egyéb módon kerültek feldolgozásra.
• Ön visszavonja hozzájárulását, amelyen az adatkezelés alapult az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerint, és a feldolgozásnak nincs más jogalapja.
• Ön az általános adatvédelmi rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az általános adatvédelmi rendelet 21. cikk (2) bekezdése értelmében tiltakozik az adatkezelés ellen.
• Az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése jogszerűtlenül történt.
• Az Önre vonatkozó személyes adatok törlése az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése miatt válik szükségessé.
• Az Önre vonatkozó személyes adatok gyűjtésére az általános adatvédelmi rendelet 8. cikk (1) bekezdése szerint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az érintett személyes adatokat a Timberland Invest Ltd. nyilvánosságra hozta és a fentiekben felsorolt alapelvek értelmében kötelesek vagyunk törölni a személyes adatokat, akkor ugyancsak fennáll az arra vonatkozó kötelezettségünk, hogy értesítsük az adatfeldolgozásért felelős további adatkezelőket, hogy Ön érintettként követeli a szóban forgó személyes adatok minden másodpéldányának, másolatának és az azokra mutató mindennemű hivatkozás törlését.

Ezzel kapcsolatban a rendelkezésre álló technológiák és alkalmazási költségek figyelembe vételével megfelelő intézkedéseket – műszaki jellegűeket is – teszünk, hogy teljesítsük ezeket a kötelezettségeket, hacsak nincs szükség az adatkezelés folytatására, tehát törvényi rendelkezések írják azt elő, vagy jogos érdekek állnak a törlés útjába.

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog, általános adatvédelmi rendelet 18. cikk

Ön a következő feltételekkel kérelmezheti tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozásának korlátozását:

• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, mégpedig egy olyan időtartamra, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.
• Az adatkezelés jogszerűtlen, Ön pedig törlés helyett a személyes adatok felhasználásának korlátozását kérelmezi.
• A személyes adatokra nincs szükségünk az adatkezelés céljainál hosszabb ideig, Önnek azonban jogigények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme miatt szüksége van azokra.
• Ön az általános adatvédelmi rendelet 21. cikk (1) bekezdése értelmében tiltakozott az adatkezelés ellen, és még tisztázatlan, hogy a Timberland Invest Ltd. jogos érdekei nem élveznek-e előnyt az Ön okaival szemben.

Ha korlátozták az érintett személyes adatok feldolgozását, akkor ezek az adatok – a tárolásuktól eltekintve – csak az Ön hozzájárulásával, illetve jogigények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme miatt, továbbá más természetes vagy jogi személy jogainak védelme, az Unió vagy egyik tagállamának fontos közérdeke miatt dolgozhatók fel. Ebben az esetben cégünk értesíteni fogja Önt, mielőtt feloldásra kerülnek a korlátozások.

e) Tájékoztatáshoz való jog

Amennyiben Ön érvényesítette a helyesbítéshez, törléshez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogát, akkor kötelesek vagyunk értesíteni az összes olyan adatkezelőt erről a helyesbítésről, törlésről vagy az adatkezelés korlátozásól, amelyek számára közölték az Önre vonatkozó személyes adatokat, kivéve akkor, ha ez lehetetlennek bizonyulna vagy árnytalan ráfordítással járna. Ön pedig tájékoztatást kérelmezheti tőlünk ezekre az adatkezelőkre vonatkozóan.

f) Az adatok hordozhatóságára vonatkozó jog („adathordozhatóság”)

Önnek jogában áll kérelmezni az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokhoz tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban való hozzáférést. Ezen túlmenően Önnek jogában áll ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítania anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben az adatkezelés az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint egy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált eljárások segítségével történik, amennyiben az adatkezelés nem olyan közérdekű feladat teljesítése vagy közhatalom gyakorlása során történik, amelyet átruháztak az adatkezelőre.

Az adatok hordozhatóságára vonatkozó jogának gyakorlása során az általános adatvédelmi rendelet 20. cikk (1) bekezdése szerint Ön kérelmezheti, hogy a személyes adatokat az egyik adatkezelő közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő számára, amennyiben ez műszakilag lehetséges, illetve nem sérti más személyek jogait és szabadságait.

g) Az adatvédelmi hozzájárulás visszavonásának joga, általános adatvédelmi rendelet 7. cikk (3) bekezdés

Amennyiben Ön adatvédelmi hozzájárulást adott, akkor jogában áll ezt a hozzájárulását jövőbeli hatállyal bármikor visszavonni. Ez az olyan hozzájárulási nyilatkozatok visszavonására is érvényes, amelyeket az általános adatvédelmi rendelet hatályba lépése, tehát 2018. május 25. előtt adtak számunkra. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a visszavonás csak a jövőre vonatkozik. A visszavonást megelőző adatkezeléseket a visszavonás nem érinti.

Amennyiben élni szeretne visszavonási jogával, akkor kérjük, küldjön e-mailt a datenschutzbeauftragter@timberland-finance.com címre vagy a Timberland Invest Ltd. levelezési címére küldje el visszavonási kérelmét: Feldstraße 8, 47198 Duisburg, Németország.

h) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené; amennyiben a döntés

• nem az Ön és a Timberland Finance International GmbH & Co KG közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

vagy

• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;

vagy

• az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Ezek a döntések azonban nem alapulhatnak a személyes adatoknak a 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

Ha a döntés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges vagy az érintett kifejezett hozzájárulásával történik, akkor a Timberland Finance International GmbH & Co KG megfelelő intézkedéseket tesz az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek biztosítása érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

i) A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, általános adatvédelmi rendelet 77. cikk

A cégünkkel szemben fennálló jogok sérelme nélkül Ön jogosult panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, ha az Ön megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtotta, köteles tájékoztatni Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről; beleértve a bírósági jogorvoslat lehetőségét is az általános adatvédelmi rendelet 78. cikke alapján.

20. A tiltakozáshoz való jog, általános adatvédelmi rendelet 21. cikk

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon nálunk a személyes adatainak kezelése ellen, amely az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapul. Ez a jelen rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is vonatkozik.

Tiltakozás esetén a Timberland Finance International GmbH & Co KG nem folytatja tovább a személyes adatok feldolgozását, kivéve akkor, ha olyan kényszerítő erejű jogos okokkal indokolhatjuk az adatkezelést, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben; illetve ha az adatkezelés jogigények érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére szolgál.

Ha az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, akkor Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen; ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor az Önre vonatkozó személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan – a 2002/58/EK irányelv ellenére – Ön a tiltakozáshoz való jogát műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Amennyiben élni szeretne tiltakozási jogával, akkor kérjük, küldjön e-mailt a datenschutzbeaufragter@timberland-finance.com címre vagy a Timberland Invest Ltd. levelezési címére küldje el tiltakozását: Feldstraße 8, 47198 Duisburg, Németország.

21. A jelen adatvédelmi nyilatkozat rendszeres frissítése

Ezek az adatvédelmi keretfeltételek folyamatosan változnak és módosulnak.

Ezek a változások időről időre megkövetelik tőlünk az adatvédelmi nyilatkozatunk aktualizálását.

Az aktuális érvényességi dátumot a jelen adatvédelmi nyilatkozat végén található „Dátum…” sorban tekintheti meg.

Dátum: 2018. 05. 25.Timberland Invest Ltd.Timberland Invest Ltd.