Jogi iránymutatás
ÁSZF

Jogi iránymutatás

Az internetoldalon található, elsődlegesen a Timberland Finance nyilvános ajánlatait és a Timberland további vagyoni befektetéseit érintő kijelentésekre és nyilatkozatokra a vonatkozó információkért kizárólag a Timberland Finance International GmbH & Co KG, Hüttenallee 137, 47800 Krefeld a felelős.

Jogi iránymutatás

Szavatosság

A Timberland Finance International GmbH & Co KG vagy harmadik fél alaposan megvizsgálták és ellenőrizték az internetoldalon található valamennyi adatot és információt. Ennek ellenére a Timberland Finance International GmbH & Co KG vagy harmadik fél, különösen a Németországban található központi értékesítési és információs társaság, nem vállal felelősséget a hibamentességért, a pontosságért, a teljességért és az aktualitásért. Kizárt mindennemű felelősség olyan károkért, amelyek közvetlenül vagy közvetett módon a weblap felhasználására vezethetőek vissza, amennyiben annak oka nem szándékosság vagy nagyfokú hanyagság. Amennyiben a weboldal harmadik fél által üzemeltetett internet-oldalakra irányít át, úgy ezek tartalmáért a Timberland Finance International GmbH & Co KG semminemű felelősséget nem vállal. Az internetoldalon található információkat a Timberland Finance International GmbH & Co KG biztosítja bárminemű kifejezett vagy hallgatólagos biztosíték vagy garancia nélkül. A Timberland Finance International GmbH & Co KG fenntartja magának a jogot, hogy a rendelkezésre bocsátott információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy kiegészítse.

Nem befektetési tanácsadás

Az internet-oldalakon rendelkezésre bocsátott információk nem jelentenek egyéni tanácsadást, és így nem is pótolják azt. Az egyénre szabott tanácsadói megbeszélésekhez munkatársaink, valamint az önálló befektetési tanácsadók és befektetés-közvetítők készséggel állnak az Önök rendelkezésére.

Javasoljuk, hogy a Timberland Capital AG és a Timberland Fonds befektetéseinek megvásárlását megelőzően alaposan tájékozódjanak. A 2009-es sorozat névhasználati jogára vonatkozó jegyzési megbízások (amelyek az internetoldalon és nyomtatott anyagokban „Timberland Fonds” és „Fonds” néven is szerepelnek) kizárólagos alapjául a 2009. április 21-én kiadott értékesítési tájékoztató mindenkor érvényes és közzétételre engedélyezett változata szolgál a mindenkor érvényben lévő értékesítési tájékoztatóról szóló törvény 11. §-a szerint. Ezek a dokumentumok bármikor elérhetők az alapkezelő társaságnál (Hüttenallee 137, D-47800 Krefeld), az Ön befektetési tanácsadójánál/közvetítőjénél, valamint a németországi befektetők számára az ottani értékesítési és információs irodában (Hüttenallee 137-ben, D-47800 Krefeld).

Weboldal frissítse

A Telemédiatörvény (Telemediengesetz – TMG) 7. §-a értelmében a Timberland Finance International GmbH & Co KG felelős az általa felhasználásra rendelkezésre bocsátott „saját információkért”. A Timberland Finance International GmbH & Co KG gondosan ellenőrzi és folyamatosan frissíti az információkat a weboldalain. A gondos tartalomellenőrzés ellenére az adatok időről időre változhatnak. Ezért a Timberland Finance International GmbH & Co KG nem garantálja a weboldal tartalmának pontosságát, teljességét és időszerűségét. Kizárt a Timberland Finance International GmbH & Co KG felelőssége, különös tekintettel a weboldal tartalmának használatából eredő károkra vagy következményekre. Ugyanez vonatkozik a más szolgáltatók weboldalaira mutató hivatkozásokra (ún. „külső linkek”) és azok tartalmára is, amelyeket a Timberland Finance International GmbH & Co KG saját tartalmának kiegészítéseként tart fenn (TMG 8. §) (lásd még a más weboldalakra mutató hivatkozásokról szóló 6. pontot).

A Timberland Finance International GmbH & Co KG fenntartja magának a honlap módosítására és kiegészítésére vonatkozó jogát. A weboldal tartalmát és szerkezetét szerzői jog védi. Az információk vagy adatok és kutatási adatok másolása, különös tekintettel a szövegek, szövegrészek vagy képek felhasználására, a Timberland Finance International GmbH & Co KG írásos beleegyezése nélkül nem megengedett.

Nem befektetési ajánlat

A honlapon közzétett információk egyetlen esetben sem minősülnek az ügyfél személyes körülményeihez igazodó befektetési ajánlatnak. A honlapon közzétett információk nem jelentenek jegyzési vagy vételi ajánlatot, sem pedig ilyen jegyzési vagy vételi ajánlatra felhívó reklámot.

A Timberland Finance International GmbH & Co KG felhívja a figyelmet, hogy a múltbeli befektetési teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeni megtérülésre. A befektetések értéke ingadozhat, ezért a Timberland Finance International GmbH & Co KG nem vállal garanciát arra.

Iránymutatások a fenti termékekhez

Amennyiben a honlapon az egyes termékekre vonatkozó információkat tesznek közzé, ezek nem jelentenek ajánlatot vagy ajánlattételre történő felhívást, hanem kizárólag a lehetséges üzleti tevékenységről történő tájékozódására és ezek bemutatására szolgálnak. Ezenkívül az ilyen termékinformációk nem minősülnek tanácsadásnak vagy ajánlásnak. Elengedhetetlen, hogy a termékismertetőkben leírt üzlet létrejöttét megelőzően a tanácsadó ne biztosítson személyre és termékre szabott tanácsadást az ügyfelének. A részletes termékinformációk az aktuális értékesítési tájékoztatóban, valamint az egyszerűsített értékesítési tájékoztatóban és az éves, illetve adott esetben a féléves jelentésben találhatók. Ezek a dokumentumok jelentenek egyedül kötelező erőt a befektetési jegyek megvásárlása során. Ezek ingyenesen elérhetők az adott alapkezelő társaság székhelyén, valamint a kifizetői és tájékoztató irodákban. Amennyiben nyilatkozattételre kerül sor valamely termékhez kapcsolódó lehetőségekről és kockázatokról, ezek soha nem tekinthetők teljeskörűnek. Ezzel kapcsolatban az adott termék egyszerűsített értékesítési tájékoztatójára hivatkozunk.

A feltüntetett értékbeli változások meghatározása a BVI módszer alkalmazásával, azaz értékesítési felár nélkül történt. A korábbi értékek, szimulációk vagy előrejelzések nem megbízható mutatói a jövőbeni teljesítménynek. A jövőbeni értékbeli változások számos tényezőtől függenek, beleértve a tőkepiaci trendeket, a kamatlábakat és az inflációt, ezért azok előrejelzése nem lehetséges. Bár minden adatot nagy gondossággal állítottunk össze, azonban nem vállalunk felelősséget azok időszerűségért, pontosságért és teljességért. A tanácsadási szolgáltatásért a közvetítő díjazásban részesül az árrésből és a kezelésért járó díjazásból. Kérésre az közvetítő vagy az alapkezelő társaság részletes információkkal szolgál.

Adatvédelem

Lásd az „Adatvédelmi Nyilatkozat” menüpontot a hu.timberland-finance.com weboldalon.

Más weboldalakra mutató linkek

A Timberland Finance International GmbH & Co KG tudomása nélkül más webhelyek „hiperhivatkozásai” mutathatnak erre a weboldalra. A Timberland Capital Management GmbH előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem engedélyezi a harmadik féltől származó „hiperhivatkozásokat”, viszont a Timberland Finance International GmbH & Co KG nem képes befolyásolni az ilyen hivatkozások létrehozását. Különösen nem megengedett, hogy az ilyen online-ajánlathoz tartozó internetoldalakat vagy azok tartalmát hiper- vagy inline-hivatkozással integrálják vagy jelenítsék meg az oldalon egy további ablakban (Frame). A Timberland Finance International GmbH & Co KG nem vállal felelősséget a weboldalakra mutató hiperhivatkozásokat vagy inline hivatkozásokat tartalmazó weboldalak tartalmáért vagy megjelenítéséért.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy más internetes oldalaknak, ahonnan hivatkozás útján kerül a weboldalra, ugyancsak rendelkezhetnek bel- vagy külföldi adatvédelmi szabályzatokkal, amelyek eltérhetnek az itt leírtaktól.

A gondos tartalomellenőrzés ellenére nem vállalunk felelősséget a külső hivatkozások tartalmáért. A hivatkozott oldalak tartalma kizárólag az üzemeltetők felelőssége.

Szerzői jogok

© Timberland Finance International GmbH & Co KG. Minden jog fenntartva. A szöveg, a képek, a grafikák, a hangok, az animációk és a videók, valamint azok elrendezése a Timberland Finance International GmbH & Co KG weboldalán szerzői és egyéb védelmet biztosító jogszabályok oltalma alatt áll. A weboldal tartalmát tilos kereskedelmi célból másolni, terjeszteni, módosítani vagy harmadik fél számára hozzáférhetővé tenni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a weboldalon található képeket harmadik fél szerzői joga védheti.

Használati jogok

A Timberland Finance International GmbH & Co KG innovatív és informatív honlappal szeretne bemutatkozni. A benne foglalt szellemi tulajdon, mint pl. a szabadalmak, védjegyek és szerzői jogok, a törvény védelme alatt áll. A weboldal nem engedélyezi a Timberland Finance International GmbH & Co KG vagy harmadik fél szellemi tulajdonának használatát.

 

Nyilatkozatok a honlapon


A weboldalon jövőbe tekintő állításokat is talál, amelyek a Timberland Finance International GmbH & Co KG meggyőződését fejezik ki. Ezek az állítások a Timberland Finance International GmbH & Co KG jövőbeli eseményekről alkotott véleményét tükrözik, abban az időpontban, amikor azok előfordulnak, és kockázatoknak és bizonytalanságnak vannak kitéve. Számos tényező együttes hatása azt eredményezheti, hogy a tényleges eredmények jelentősen eltérnek az itt megadott becslésektől. Ilyen változások közé tartozik többek között az általános gazdasági és üzleti feltételek változása. A Timberland Finance International GmbH & Co KG nem vállal kötelezettséget, hogy naprakésszé tegye ezeket az előretekintő, egy adott időpontban tett nyilatkozatokat.

Egyéb megjegyzések

A Timberland Finance International GmbH & Co KG befektetései ezen az internetoldalon, valamint a nyomtatott anyagokban és dokumentumokban az alábbi egyszerűsített név alatt szerepelnek: „OptiMix A”, „OptiMix B”, „OptiMix C” és „Golddepot Aktiv”, valamint a Timberland Management GmbH KG alapjai – „Timberland Fonds – OptiMix A”, „Timberland Fonds – OptiMix B”, „Timberland Fonds – OptiMix C”, „Timberland Fonds – Golddepot Aktive” és „Timberland Fonds – OptiMix Currency”. Az „OptiMix” és a „Timberland Fonds” a Timberland Finance International GmbH & Co KG védjegyei. Ezek a védjegyek kizárólag arra szolgálnak, hogy az adott befektetési módot hirdetési formátumban körülírják, de ezen túlmutató tulajdonságokkal nem rendelkeznek. Az ezen a weboldalon és egyéb dokumentumokban feltüntetett információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak, hanem kizárólag a termék leírását szolgálják